സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. ശ്രീകാര്യം/അക്ഷരവൃക്ഷം/NATURE

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
NATURE

Nature is might
Nature is strong
Nature is beauty
Nature is moody
Nature is smart
Nature is blue
Nature is green
Nature is true
Nature is you
Nature is me
Nature Will for ever be free.

സഫ ഫാത്തിമ എസ്
4എ ഗവ. എച്ച് എസ് ശ്രീകാര്യം
കണിയാപുരം ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 20/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത