സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് പുന്നമൂട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/ഒരുമ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഒരുമ

പ്രതിരോധിക്കാം പ്രതിരോധിക്കാം
ഒരുമയോടെ പ്രതിരോധിക്കാം
കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിയെ
ഒരുമയോടെ പ്രതിരോധിക്കാം
കഴിഞ്ഞുപോയ പ്രളയത്തെപ്പോൾ
 ഒരുമയോടെ പ്രതിരോധിക്കാം

വുഹാനിൽനിന്ന് പിറവിയെടുത്തുവെന്ന്
കരുതപ്പെടുന്ന വൈറസിനെ
ഒരുമയോടെ പ്രതിരോധിക്കാം

മാനവരാശിയെ നടുക്കിയ മഹാമാരിയെ
കൈകൾ കഴുകിയും സാമൂഹികഅകലം പാലിച്ചും
പോഷകാഹാരം കഴിച്ചും പ്രതിരോധിക്കാം

അതിജീവനത്തിന്റെ നാളുകൾക്കായി
ഒരുമയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് ഒരുമയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം

പ്രതിരോധിക്കാം പ്രതിരോധിക്കാം ഒരുമയോടെ പ്രതിരോധിക്കാം

അക്ഷയ.എൽ.എസ്
8 C ഗവ. മോഡൽ എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് , പുന്നമൂട്
തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത