സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് വിളവൂർക്കൽ/അക്ഷരവൃക്ഷം/അതിജീവനം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
അതിജീവനം

നേരിടാം കൊറോണയെ
ഒരുമയോടെ നേരിടാം..
ഹിന്ദുവല്ല, ക്രിസ്ത്യനല്ല
മുസ്ലിമല്ല, പാർസിയല്ല...
മനുഷ്യരായി മാറിടാം
നേരിടാം വിപത്തിനെ..
ലക്ഷങ്ങൾ മൃതിയടഞ്ഞ
മണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കാം..
പച്ചമാംസം കാർന്നുതിന്നും
ക്രൂരനാം വൈറസിനെ
തുരത്തിടാം, മുന്നേറിടാം..
ഒരുമയോടെ നേരിടാം..
   വ്യക്തിശുചിത്വംപാലിക്കാം
നാം കൈകൾ രണ്ടും കഴുകിടാം...
അകലമിട്ടു നിന്നിടാം
വീടിനുള്ളിൽ വസിച്ചിടാം
ഒരുമയോടെ നേരിടാം...
ഒരു യുഗത്തിൻ പോരാളികൾ നാം
പുതുയുഗം നാം നേടിടും
പുതുമയോടെ ജീവിക്കും..
ജാതിമത ചിന്തകൾ വെടിഞ്ഞു നാം,
മനുഷ്യരായി വർത്തിക്കും..

ഋതു ജയൻ
8 ബി ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ്.വിളവൂർക്കൽ
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 18/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത