സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ഗേൾസ് മലയിൻകീഴ്/അക്ഷരവൃക്ഷം/ കാരുണ്യനിലാവ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കാരുണ്യനിലാവ്


ആനന്ദക്കണ്ണീർ ആമോദമുയർത്തി
നാലഞ്ചു മനുഷ്യജീവനുകൾ
തന്നാലാകുന്ന മണിവീണ മീട്ടി
സ്വര നാദങ്ങൾ മുഴക്കീ.....

ആയിരം ആനപോൽ വിരണ്ടോടാതെ നിൽക്കുന്നു
ആശ്ചര്യo ഒന്നുമില്ലതാനും
ആധുനികവിദ്യകൾ വഴികാട്ടി.
ആനന്ദക്കണ്ണീരൊഴുക്കീ.....

ജീവനുകൾക്ക് നൂതനോന്മേഷം
പകർന്നു നൽകുന്നൊരു വിദ്യകൾ
സ്വജീവന് വില പോലും നോക്കാതെ
വാനോളം നോക്കും മറ്റു ജീവൻ.

 

ശിവനന്ദ
8 D ജി.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.മലയിൻകീഴ്
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത