സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ഗേൾസ് മലയിൻകീഴ്/അക്ഷരവൃക്ഷം/THE MOONLIGHT NIGHT

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
THE MOONLIGHT NIGHT

The whity light of moon
hugged me like a star
And it kissed me,
my glowing cheeks.

The nightingale was telling this story to everyone.
The moon giggled at me
and I was shamed.

The moonlight night
prepared me to see some dreams,
That shamy night
give me wonderful sleep.

And I sure that dreams
will change my life,
that dreams picked my hands;
and left me in a world

that world is inspired to us
to the people this generation,
And I was sure that,
this world taught me

how to love everyone;
and the world is called heaven
 

വിഷ്ണുപ്രിയ
8D ജി.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.മലയിൻകീഴ്
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത