സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ഗേൾസ് മലയിൻകീഴ്/അക്ഷരവൃക്ഷം/ഒന്നിക്കാം ഒരുമിക്കാം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഒന്നിക്കാം ഒരുമിക്കാം

അകലം പാലിച്ചീടാം
നമുക്ക് അകലം പാലീച്ചീടാം...
അടുത്തിരിക്കാൻ ആശങ്ക അകറ്റാൻ
അകലം പാലിച്ചീടാം നമുക്ക് അകലം പാലീച്ചീടാം...
മുഖാവരണം ധരിക്കാം
വന്നൊരണുവിനെ തുരത്തീടാം നമുക്ക്
ഒറ്റക്കെ‍ട്ടായ് ഒരുമനസ്സായ്
ഓടിച്ചീടാം ഭീകരനെ
കാലൻ-കൊറോണ ഭീകരനെ
അതിനായി പോരാടും സുമനസ്സുകൾക്കേകാം
നന്മനിറഞ്ഞൊരു നമോവാകം.
 


ശ്രീനന്ദ എ.ജെ
6C ജി.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് മലയിൻകീഴ്
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത