സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് പൂവച്ചൽ/അക്ഷരവൃക്ഷം/CORONA

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
CORONA

Corona corona harmful corona 
Corona corona
fearful  corona
corona corona
dreadful corona
So we be careful of corona!
 
Corona makes our
lives helpless
Corona makes our
nature pollutionless
Corona makes our
roads crowdless


We aware of this 
dreadful disease
We think about
our future
We work for our
people and nation
So we say bye bye
 corona
         

       

Shan
9 B ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് പൂവച്ചൽ
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 18/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത