സഹായം Reading Problems? Click here

കൊച്ചുസാർ മെമ്മോറിയൽ എവർ റോളിങ്ങ് ട്രോഫി ക്വിസ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഇലക്കാട് കരയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ചരിത്രത്തിൽ 32 വർഷം തിളങ്ങി നിന്ന  തേങ്ങാരത്ത് എം എൻ  ശങ്കരൻ നായർ (കൊച്ചു സാർ ) ന്റെ അനുസ്മരണാർത്ഥം എല്ലാ വർഷവും കുറവിലങ്ങാട് സബ് ജില്ലയിലെ എൽ പി ,യു പി  വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉൾപെടുത്തികൊണ്ട്  കൊച്ചുസാർ മെമ്മോറിയൽ എവർ റോളിങ്ങ് ട്രോഫ്യ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്വിസ് മത്സരം നടത്തിവരുന്നു . സമ്മാനാർഹർക്ക് ക്യാഷ് പ്രൈസും നൽകിവരുന്നു