സഹായം Reading Problems? Click here


കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്. എടവനക്കാട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/കൊഴിയുന്ന പൂവിന്റെ നൊമ്പരം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കൊഴിയുന്ന പൂവിന്റെ നൊമ്പരം


                                                                                              ഒരു കുഞ്ഞു പുഷ്പം
                                                                                              വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുമീ-
                                                                                              ച്ചെടി ആരോ
                                                                                              നട്ടു നനച്ചതാകാം
 
                                                                                                         വിടചൊല്ലുവാൻ കാത്തു
                                                                                                         നില്കുമീയന്തി പോൽ
                                                                                                         കൊഴിയാൻ മുഖംതാഴ്ത്തി
                                                                                                         നിൽക്കയാണീപൂമകൾ

                                                                                              നിശബ്ദമായി തേങ്ങുമീ
                                                                                              പൂവിന്റെ ഗദ്ഗദം
                                                                                              ഒരുകൊച്ചു തേങ്ങലായ്
                                                                                              ആരുണ്ട് കേൾക്കുവാൻ

                                                                                                       നാളെ ഉദിക്കുന്ന
                                                                                                       പുലരി അറിയുന്നുവോ
                                                                                                        ഈ കുഞ്ഞു പൂവിന്റെ
                                                                                                       മൗനനൊമ്പരം

                                                                                                       നാളെ നാം കാണുന്ന
                                                                                                       സന്ധ്യ അറിയുന്നുവോ
                                                                                                       ഈ കുഞ്ഞു പൂവിന്റെ
                                                                                                       യാത്രാമൊഴി

                                                                                              ഈ ലോകമുള്ളിട
                                                                                              ത്തോളമീ ജീവിതം
                                                                                              നിൽക്കുമോ;യില്ല-
                                                                                              യെന്നാണുത്തരം

                                                                                                       ആസ്വദിച്ചാനന്ദിച്ചീ-
                                                                                                       യുള്ള ജീവിതം
                                                                                                       നിത്യവും തള്ളി നാം
                                                                                                       നീക്കിടുമ്പോൾ

                                                                                              ചിന്തിപ്പതുണ്ടോയീ
                                                                                              നാളെകളെങ്ങനെ
                                                                                              വന്നിടുമെന്നിതു
                                                                                              ചിന്തനീയം

                                                                                                       ഈ ലോകമാകെയും
                                                                                                       വിട്ടു നാം പോയിടും
                                                                                                       വിരിയും കൊഴിഞ്ഞിടും
                                                                                                       പൂവിനെപ്പോലവെ


മീനാക്ഷി പി. എസ്
9 D എസ്.ഡി.പി.വെ കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്
വൈപ്പിൻ ഉപജില്ല
എറണാകുളം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Anilkb തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത