സഹായം Reading Problems? Click here


കമ്പിൽ മോപ്പിള എച്ച് എസ്സ്/ടൂറിസം ക്ലബ്ബ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Nn480.png
ട‍ൂറിസം ക്ലബ്ബ്
കമ്മിറ്റിയംഗങ്ങൾ

രക്ഷാധികാരി : ശ്രീമതി. സുധർമ്മ.ജി (ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ്)
അംഗങ്ങൾ :

          ശ്രീമതി. കെ.വിമല 
          ശ്രീമതി.ഗീതഎം.വി.         
          ശ്രീമതി. കെ. ലത          
          ശ്രീ.അശോകൻ പി.കെ.          
          ശ്രീ. സാജേഷ്.കെ.         
          ശ്രീ. പ്രമോദ്.പി.ബി.