സഹായം Reading Problems? Click here


എ.യു.പി.എസ്.ആമയൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ഞാനില്ല എങ്ങോട്ടും

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഞാനില്ല എങ്ങോട്ടും

കൊറോണ ഉണ്ട് കൊറോണ ഉണ്ട്
ലോകത്തെമ്പാടും വിധിയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് സമാധാനിക്കു
എല്ലാവരും വിധിയിൽ പകച്ചുനിന്നു
ലോകം ഇനിയാര് ഇനിയാര് മുൻപന്തിയിൽ എന്ന് ആരും വിചാരിക്കേണ്ട രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഓരോന്നും ഭയന്നിരുന്നു
ഞാനില്ല ഞാനില്ല
എങ്ങോട്ടും കയറി വരാതെ തടഞ്ഞു ഞാൻ കൊറോണ

മിഥിലാജ്
5 A എ.യൂ.പി.സ്ക്കൂൾ ആമയൂർ സൗത്ത്
പട്ടാമ്പി ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Latheefkp തീയ്യതി: 24/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത