സഹായം Reading Problems? Click here


എ.എ.ജെ.ബി.എസ് ആനിക്കോട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/ആമ്പൽ പൂവ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ആമ്പൽ പൂവ്


ആമ്പൽ കുളത്തിലെ സുന്ദരിയെ
നിന്നെക്കാൾ സുന്ദരി വേറെയുണ്ടോ?
ഒരു ചെല്ല കാറ്റെങ്ങാൻ വന്നു പോയാൽ
ആടി ചിണുങ്ങി നീ നിൽക്കുകില്ലേ
വെള്ള നിറത്തിലെ പൂ നിലാവേ
താരങ്ങൾ ഒന്നും നിൻ ചുറ്റുമില്ലെ
 

അഞ്ജന വി
5 B എ.എ.ജെ.ബി.എസ്_ആനിക്കോട്
കുഴൽമന്ദം ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Padmakumar g തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത