സഹായം Reading Problems? Click here


എൽ എം എസ്സ് യു പി എസ്സ് പേരിമ്പകോണം‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/അക്ഷരവൃക്ഷം/വീണ്ടുമൊരു വിഷുക്കാലം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
വീണ്ടുമൊരു വിഷുക്കാലം


വരമായ് വിഷുക്കാലം
ലോകജനതയുടെ ആഘോഷമായി
വീണ്ടുമൊരു വിഷുവന്നെത്തി
കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിയെ
മറികടന്നെത്തി ഒരു വിഷുക്കാലം
ആഘോഷങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ
ഫോണിൽ ആശംസകൾ മാത്രമായി
വന്നെത്തീ വീണ്ടുമൊരു വിഷുക്കാലം

എന്തു തന്നെ വന്നാലും
തകരില്ല നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളം
കൊറോണയെ തകർക്കാനായി
ഒറ്റകെട്ടായ ജനതയ്ക്കു വേണ്ടി
ശാരീരിക അകലം സാമൂഹിക ഒരുമ
എന്ന ആപ്തവാക്യം പോലെ
ഒരുമയോടെ മുന്നേറിയ ഈ ലോകത്തെ
മഹാമാരിയിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനായി
ഇനിയും ഒറ്റകെട്ടായി നില്ക്കാം
നല്ലൊരു നാളേയ്ക്കായി
കരുതലോടെ കാത്തിരിക്കാം
 

ഗൗരീ കൃഷ്ണ .എസ്.എസ്
STD 2 എൽ.എം.എസ്.യു.പി എസ് പേരിമ്പക്കോണം
പാറശ്ശാല ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Remasreekumar തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത