സഹായം Reading Problems? Click here


എൽ.എഫ്.ജി.എച്ച്.എസ്സ്,കാഞ്ഞിരമറ്റം/Contact Us

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്


PHONE NUMBER
- H.M- SR.LISY JOSE
8547624092
8921855438
School mail ID: lfhskanjiramattom@gmail.com


SITC-SR.LIZA
8281632805


SCHOOLWIKI CO-ORDINATER-
SR.TRESA JOSEPH
9495670051
9544410843
mail ID : tessy.mol881@gmail.com