എസ് എ എൽ പി എസ് തരിയോട്/എന്റെ വിദ്യാലയം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

എന്റെ വിദ്യാലയം - തനതു പ്രവർത്തനങ്ങൾ

മുപ്പതു നിമിഷം

പൊതു വിദ്യാലയങ്ങൾ മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാകുുമ്പോൾ, കുട്ടികളുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് ഉതകുന്ന രീതിയിൽ പാഠപുസ്തകവും കരിക്കുലവും സജ്ജമായിരിക്കുന്നു. പരിമിതികൾ മറികടന്നു കൊണ്ട് എങ്ങനെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഗുണമേൻമയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നല്കാം എന്ന ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണമാണ് "മുപ്പതു നിമിഷം". സാധാരണക്കാരും ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവരുമായ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഈ വിദ്യാലയം. വിവിധ നിലവാരക്കാരായ കുട്ടികളെ അവരുടെ പഠന നിലവാരത്തിനനുസൃതമായ പ്രത്യേക പരിശീനത്തിലൂടെ പഠനത്തിൽ മുന്നിലെത്തിക്കുക, മുന്നാക്കകാരായ കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ പരിശീലനങ്ങൾ നല്കുക എന്നിവയാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം.

അധ്യയന വർഷം ആരംഭത്തിൽതന്നെ എല്ലാ കുട്ടികളെയും മൂല്യനിർണയം നടത്തുന്നു ഓരോ വിഷയത്തിലും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വരെയും മുന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരെയും കണ്ടെത്തി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നു എല്ലാദിവസവും വൈകിട്ട് 30 മിനിറ്റ് സമയം ഓരോ വിഷയത്തിനും വേണ്ട പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകുന്നു. മലയാളത്തിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർ മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകുന്നു. മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും മികച്ച കുട്ടികൾക്കായി വർഷാരംഭം തന്നെ എൽ എസ് എസ് പരിശീലനം നൽകുന്നു. 30 നിമിഷം എന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി എൽഎസ്എസ്, അയ്യങ്കാളി സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷകളിൽ തിളക്കമാർന്ന വിജയം നേടാൻ സാധിക്കുന്നു.

ഗോത്ര സൗഹൃദ വിദ്യാലയം

ആകെ ഉള്ള 74 കുട്ടികളിൽ 34 പേർ ഗോത്ര വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവരും ബാക്കി 30 പേർ ‍‍ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവരുമാണ്.ഗോത്ര വിഭാഗം കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിനായി മരങ്ങളിൽ നിറയെ ഊഞ്ഞാലുകൾ സജ്ജീകരിക്കുകയാണ് ആദ്യ പടിയായി ചെയ്തത്.അവർക്ക് കളിക്കാൻ യഥേഷ്ടം കളിയുപകരകരണങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു.കൂടാതെ സ്നേഹപൂർവമായ ഇടപെടലും അംഗീകാരവും നൽകുക വഴിയായി കൊഴിഞ്ഞു പോക്കില്ലാത്ത വിദ്യാലയമായി മാറാൻ സാധിച്ചു.

തുടർന്ന് 30 നിമിഷം എന്ന പ്രൊജക്ടിലൂടെ എല്ലാ ദിവസവും പ്രത്യേക കോച്ചിംഗ് നൽകുക വഴി നാലാം തരം കഴിയുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും പ്രാഥമിക എഴുത്തും വായനയും ഗണിത ക്രിയകളും ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവരായി മാറുന്നു. ‘we can’ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ക്ലാസും ഇവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാക്കി തീർത്തു.പ്രാഥമിക വസ്തുതകൾ അറിഞ്ഞ കുട്ടികൾ തുടർന്ന് ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസിൽ കൊഴിഞ്ഞ് പോക്കില്ലാതെ എത്തുന്നതായി അറിയാൻ കഴിയുന്നു.

ബാഗ് ഫ്രീ സ്കൂൾ

ബാഗ് ഫ്രീ സ്കൂൾ പ്രഖ്യാപനം

ഗോത്ര വിഭാഗം കുട്ടികൾ പതിവായി പഠനോപകരണങ്ങൾ  ഇല്ലാതെയാണ് ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയിരുന്നത് . പാഠപുസ്തകവും  നോട്ട്ബുക്കും   എല്ലാം മിക്കവാറും കീറിപ്പറിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലും. ഈ സ്ഥിതി മാറ്റം വരുത്താൻ എന്തു ചെയ്യാം എന്ന കൂട്ടായ ചിന്തയ്ക്ക് ഒടുവിലാണ്  പഠനോപകരണങ്ങൾ സ്കൂളിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാം എന്ന ആശയത്തിൽ എത്തുന്നത് . വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കാൻ ഒരു സെറ്റ് പഴയ പാഠപുസ്തകവും നോട്ടുബുക്കും ക്രമീകരിച്ചു . പി.ടി.എയുടെ സഹായത്തോടെ എല്ലാ ക്ലാസിലും  പാഠപുസ്തകങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ  അലമാരയും ക്രമീകരിച്ചു .ഇത്രയും ക്രമീകരണങ്ങൾ  ചെയ്തപ്പോഴാണ്  ബാഗ് എന്തിനാണ് എന്ന ചോദ്യം ഉയർന്നത് . ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള പ്ലേറ്റും ഗ്ലാസും സ്കൂളിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുകയും കൂടി ചെയ്തപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തെ  ആദ്യത്തെ ബാഗ് ഫ്രീ വിദ്യാലയമായി  തരിയോട് എസ്.എ. എൽ. പി . സ്കൂൾ മാറി. കുട്ടികളും വളരെ ഹാപ്പിയായി . രാവിലെ ബുക്കും പെൻസിലും തപ്പി  രക്ഷിതാക്കളും ഓടേണ്ട. അവരും ഹാപ്പി. ഒരു വലിയ നോട്ട്ബുക്കിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും എഴുതാം . അതുമാത്രമാണ് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്.

വീ ക്യാൻ ഇംഗ്ലീഷ്

വീ ക്യാൻ ഇംഗ്ലീ‍ഷ് അവതരണം

1മുതൽ 4വരെ ഇംഗ്ലീഷ് പാഠഭാഗങ്ങൾ സ്കിറ്റ് രൂപത്തിലാക്കി.പാഠഭാഗങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാൻ പാകത്തിൽ ചെറിയ റീഡിംഗ് കാർഡുകളാക്കി മാറ്റി.ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളവർക്ക് റീഡിംഗ് കാർഡ് ഉപകാരപ്രദമായി.പാഠഭാഗങ്ങൾ സ്കിറ്റുകളാക്കിയപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷിന് പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചു.ഗോത്രവിഭാഗം കുട്ടികൾക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ എളുപ്പമായി തീർന്നു.സ്കിറ്റുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിക്കുന്നതിന് വലിയ ആവേശം ഉളവാക്കി. കൂടാതെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭാഷണ ഭാഗങ്ങളും ചെറു സ്കിറ്റുകളാക്കി മാസത്തിൽ ഒന്ന് എന്ന രൂപത്തിൽ കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. ഇവ സർഗവേളയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

ശിശുസൗഹൃദ വിദ്യാലയം

40% പട്ടികവർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒഴിഞ്ഞു പോക്കില്ലാതെ വിദ്യാലയത്തിൽ എത്തുന്നത് ശിശു സൗഹൃദപരമായ അന്തരീക്ഷം വിദ്യാലയത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്.അതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രധാന ആകർഷണ കേന്ദ്രവും മരങ്ങളിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഊഞ്ഞാലുകൾ ആണ്. വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ടയർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഊഞ്ഞാലുകൾ ആണിവ

ഉച്ചഭക്ഷണം

വിദ്യാലയത്തിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഉച്ച ഭക്ഷണം എല്ലാ ദിവസവും നല്കുന്നു. സർക്കാർ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ലഭ്യമാക്കുന്ന ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളും പ്രദേശീകമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നവയും ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ‍ശ്രീമതി അമ്മിണിയുടെ നേത‍ൃത്വത്തിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത്.

ഗോത്രസാരഥി പദ്ധതി

ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും നടന്നു വരുന്ന ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളിൽപെട്ട കുട്ടികൾക്കായി നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഗോത്രസാരഥി പദ്ധതി. ട്രൈബൽ വകുപ്പാണ് ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നത്, ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കുട്ടികളെ സ്കൂളിലെത്തിക്കുകയും തിരിച്ച് വീടുകളിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സഞ്ചയിക

കുട്ടികൾക്കായി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള ലഘു സമ്പാദ്യ പദ്ധതിയാണ് ഇത്.