സഹായം Reading Problems? Click here


എസ്.ഡി.പി.വൈ. ബോയ്സ് എച്ച്.എസ്.എസ്. പള്ളുരുത്തി/ഫിലിം ക്ലബ്ബ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളും വിഷയങ്ങളാക്കിക്കൊണ്ട് യു പി ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം കുട്ടികൾ തയ്യാറാക്കിയ നാല് ഇംഗ്ലീഷ് ഹ്രസ്വച്ചിത്രങ്ങൾ


https://youtu.be/ow72i1hpQ_Q


https://youtu.be/9udgTUH_0-8


https://youtu.be/7VJIHOTgO8whttps://youtu.be/APs5dLXNj9U