സഹായം Reading Problems? Click here


എസ്.എൻ.വി. എച്ച്.എസ്. ചെങ്കോട്ടുകോണം/അക്ഷരവൃക്ഷം/HOPE

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
HOPE

Light erupt in to the shrine
Where lamp not lit to days
I could see a pitch of cloud
That moved over head
With a heap of smuggle water
raptore
Wrapped in the black clot
Beards by gaze
Muttered a prayer for rain
Parted my lips
with a ray of hope
To collect few droplet
Impression option
Over shadowed the thirst
the cracked barren land
The carted barren withered
plants in my gadet
moved their heads and
Beret with joy
In the cares of gentle breeze

രുദ്രാ രാജീവ്‌
9 A എസ്.എൻ.വി. എച്ച്.എസ്. ചെങ്കോട്ടുകോണം
കണിയാപുരം ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത