സഹായം Reading Problems? Click here


എസ്.എസ്.പി.ബി.എച്ച്.എസ്. കടയ്ക്കാവൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/രചനയുടെ പേര്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കൊറോണ

വൈറസാണ് വൈറസ് കൊറോണ എന്ന വൈറസ്
വേറിട്ടൊരു ജീവനാ
മരണമാണ് ചുറ്റിനും ജീവനൊപ്പം ജീവിതം
ചുറ്റിനും കോറോണ യാണ്
ഒന്നാണ് നാം ഒന്നാണ് നാം
എന്നും ഒന്നാണ് നാം
പ്രധിരോധിക്കു കൂട്ടരേ
മാസ്ക് ദരിച്ചിറങ്ങണം
വീടിനുള്ളിൽ ഇരിക്കണം

ശരണ്യ ബാബു
7 A എസ് എസ് പി ബി എച്ച്‌ എസ് എസ് കടയ്ക്കാവൂർ
വർക്കല ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannankollam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത