സഹായം Reading Problems? Click here


എസ്സ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കിളിരൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/നവകേരളം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
നവകേരളം

നവ കേരളം
പ്രകൃതി തൊടുത്തൊരസ്ത്രമാ‍യ്
പ്രളയം നമ്മിൽ വന്നു പതിച്ചു
ജാതി മത വർഗ്ഗ വിവേചനമില്ലാതെ
നമ്മൾ ഒന്നായ് പൊരുതി
അതിജീവിച്ചു പ്ര‍ളയ‍ദുരന്തത്തെ
നാമെല്ലാം ഒന്നേയൊന്നായി
ഇനി സൃഷ്ടിക്കാം ഒരു നവകേരളം
ഒരു നവകേരളം .........
ചങ്ങമ്പുഴതൻ ഭാവനയിലെ കേരളം
നമുക്കൊന്നായ് വാർത്തെടുക്കാം
നെൽകതിരാടും സുന്ദരകേരളം
കേരങ്ങൾ തിങ്ങും കേരളം .

ദേവഗായത്രി
10 എ എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്.എസ്.കിളിരൂർ
കോട്ടയംവെസ്റ്റ് ഉപജില്ല
കോട്ടയം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Asokank തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത