സഹായം Reading Problems? Click here


എസ്സ്.എം.എച്ച്.എസ്സ്. പഴമ്പാലക്കോട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/അമ്മ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
അമ്മ

നിലക്കാത്ത സ്നേഹനദി
ആഴമേറും വാത്സല്യഖനി
പകരം വെക്കുവാനില്ലാത്ത
വികാരോഷ്മളമായ പദം
അമ്മയെന്നുള്ളൊരീ പദം
അളക്കുവാനാവില്ലൊരിക്കലും
പ്രപഞ്ചരഹസ്യങ്ങൾക്കിപ്പുറം
ആഴമോലും സ്നേഹരഹസ്യത്തെ
ഹൃദയമാം ചില്ലുകൂട്ടിലൊളിപ്പിച്ചതും
ജീവിതസായാനത്തിൽ
വാടിത്തളർന്നിരിക്കവേ
വാത്സല്യത്തേൻ കനി മീട്ടിയതും
അന്ധകാരകയത്തിൽ
നിലവിളക്കിൻ പ്രഭാപൂരം നിറച്ചു
അരികിലണഞ്ഞിടുമാ ദിവ്യശക്തി
ആത്മാവിൻ അന്തരംഗത്തിൽ
കരിനിഴൽ പടരുമ്പോഴും
ചിത്തത്തിനെ നിറയ്ക്കും
സ്നേഹമാം സൗരോർജം നിറച്ചതും
നന്മതൻ പാഠങ്ങൾ ചൊല്ലി
ഒരു കൈത്താങ്ങായി മാറിയതും
ആ സ്നേഹരൂപം മാത്രമായിരുന്നു
ആരും തിരിച്ചറിയാത്ത
സ്നേഹരഹസ്യത്തിൻ നിലവറ....

കാർത്തിക കെ
10 A എസ്സ്.എം.എച്ച്.എസ്സ്._പഴമ്പാലക്കോട്
ആലത്തൂർ ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Padmakumar g തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത