സഹായം Reading Problems? Click here


എച്ച്. ഡി. പി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എടതിരിഞ്ഞി/അക്ഷരവൃക്ഷം/തപസ്സ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
തപസ്സ്

കരുതി നിന്നിടാം നമുക്ക്
അകലം പാലിച്ചിടാം
കോവിഡെന്ന മഹാമാരിയെ
അകറ്റുവാൻ പ്രയത്നിച്ചിടാം
മാനവ വംശം നശിക്കാതിരിക്കുവാൻ
വ്യക്തി ശുചിത്വവും സാമൂഹ്യ
അകലവും നമുക്ക് പാലിച്ചിടാം

ഒരു നല്ല ലോകം നമുക്കുണ്ടായീടുവാൻ
സ്വതന്ത്രമാം ജീവിതം ലഭിച്ചീടുവാൻ
നമുക്ക് മാറ്റിയിടാം നമ്മൾതൻ
ജീവിതശൈലി കുറച്ചുനാൾ

ഇതൊരു തപസ്സാണ്
നല്ല നാളേക്കുവേണ്ടിയുള്ള തപസ്സ്
കോവിഡെന്ന മഹാമാരിയെ
കീഴ്‌പ്പെടുത്താനുള്ള തപസ്സ്
നേരിടുവാനുള്ള തപസ്സ്

അഖിലേഷ് എ എസ്
IX B എച്ച്.ഡി.പി.എസ്സ്.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.എടതിരിഞ്ഞി
ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഉപജില്ല
തൃശ്ശൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - subhashthrissur തീയ്യതി: 17/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത