സഹായം Reading Problems? Click here


എം.ആർ.എസ്.ആലുവ/അക്ഷരവൃക്ഷം/My School

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
MY SCHOOL

My school is M R S
I love my M R S

We are a family
I love my teachers
I love my friends
We are very happy
My Parents
I love my parents
My dear parents
My life is my parents
My stars are my parents
My lucky parents
My lovely parents
 

AYYAPPADAS
9 A എം.ആർ.എസ് ആലുവ
ആലുവ ഉപജില്ല
എറണാകുളം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannans തീയ്യതി: 17/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത