സഹായം Reading Problems? Click here


ആർ വി എസ് എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, പ്രയാർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ഭൂമിജന്മങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഭൂമി ജന്മങ്ങൾ

മുൻകാല ജന്മത്തിൻ പുണ്യമല്ലേ നാം
ഭാരതാംബതൻ മക്കളായി
 നിത്യശാന്തിയും മതേതരത്വവും
നമ്മുടെ മണ്ണിൽ എന്നുമുണ്ടേ
ഞാനിന്നു കാണുന്നു
ഇരുണ്ട ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ
മുൻപാപത്തിൻ ചിത്രം വിചിത്രം
തമ്മിലടിക്കുന്നു
വെട്ടുന്നു,കുത്തുന്നു
ഒരുനുള്ളു ഭക്ഷണതുണ്ടിനായി
കാണുന്ന ചിത്രങ്ങൾ
എല്ലാം വിചിത്രം
ആരോ ശപിച്ച ജന്മം പോലെ

സഞ്ജയ്
6 സി ആർ.വി,എസ്,എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് പ്രയാർ
കായംകുളം ഉപജില്ല
ആലപ്പുഴ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sachingnair തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത