സഹായം Reading Problems? Click here


ആർ വി എസ് എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, പ്രയാർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/എന്റെകേരളം​

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
എന്റെ കേരളം

 മലയും പുഴയും
 വയലേലകളും
തിങ്ങും നല്ലൊരു
കേരളമേ !
തെങ്ങും വയലും
തിക്കിതിരയും
നിറഞ്ഞ സുന്ദര
കേരളമേ!
മലയാളത്തിൻ മധുരം
നല്കാൻ
പച്ചപുതച്ചൊരു
കേരളമേ!
നെല്ലും വയലും
നിറഞ്ഞുനില്കും
തിളങ്ങിഒരുങ്ങും
 കേരളമേ!
പ്ലാവും തെങ്ങും
മാവിൻതോപ്പും
നിറയും സുന്ദര
 കേരളമേ!
നവംബർ ഒന്നിൻ
 ജന്മദിനത്തിൽ
അണിഞ്ഞുനില്കൂ
സുന്ദരീ നീ!
കേരളമേ എൻ കേരളമേ
നിറഞ്ഞുനില്കും
കേരളമേ കേരം നിറയും
എൻ കേരളമേ!

ഹരിതാ ഹരികുമാർ
6 സി ആർ.വി.എസ്.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് പ്രയാർ
കായംകുളം ഉപജില്ല
ആലപ്പുഴ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sachingnair തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത