സഹായം Reading Problems? Click here


ആർ.ഇ.സി.ജി.വി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് ചാത്തമംഗലം/പ്രാദേശിക പത്രം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

സ്കൂൾ പത്രം തുടങ്ങുന്നതിനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങി.പത്രാധിപസമിതി രൂപീകരിച്ചു.ലിറ്റ്ൽ കൈറ്റ്സിൻറെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പത്രം തുടങ്ങുന്നത്.