സഹായം Reading Problems? Click here


ആലപ്പുഴ/എഇഒ ചെങ്ങന്നൂർ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
36301 Govt. L P School Ala ഗവണ്‍മെന്റ് എല്‍പി സ്കൂള്‍ ആല Government
36302 Govt. L P School Areekkara ഗവണ്‍മെന്റ് എല്‍പി സ്കൂള്‍ അരീക്കര Government
36303 Govt. L P School Chenkilath ഗവണ്‍മെന്റ് എല്‍പി സ്കൂള്‍ ചെങകിലാത്ത് Government
36304 Govt. L P School Karakkad ഗവണ്‍മെന്റ് എല്‍പി സ്കൂള്‍ കാരക്കാട് Government
36305 Govt. L P School Mudikkunnu ഗവണ്‍മെന്റ് എല്‍പി സ്കൂള്‍ മുടിക്കുന്ന് Government
36306 Govt. L P School Mannar ഗവണ്‍മെന്റ് എല്‍പി സ്കൂള്‍ മാന്നാര്‍ Government
36307 Govt. L P School Mulakkuzha ഗവണ്‍മെന്റ് എല്‍പി സ്കൂള്‍ മുളക്കുഴ Government
36308 Govt. L P School Thiruvanvandoor ഗവണ്‍മെന്റ് എല്‍പി സ്കൂള്‍ തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍ Government
36309 J B S Cheruvalloor ജെ ബി എസ് ചെറുവല്ലൂര്‍ Government
36310 J B GS Cheriyanad ജെ ബി എസ് ചെറിയനാട് Government
36311 J B S Edanad ജെ ബി എസ് ഇടനാട് Government
36312 J B S Keezhvanmazhy ജെ ബി എസ് കീഴ് വന്‍മഴി Government
36313 J B S Keezhcherimel ജെ ബി എസ് കീഴ് ച്ചേരിമേല്‍ Government
36314 J B S Mangalam ജെ ബി എസ് മംഗലം Government
36315 J B S Mundankavu ജെ ബി എസ് മുണ്ടങ്കാവ് Government
36316 J B S Punthala ജെ ബി എസ് പുന്തല Government
36317 J B S Thonakkad ജെ ബി എസ് തോന്നക്കാട് Government
36318 J B S Venmony ജെ ബി എസ് വെണ്‍മണി Government
36319 Govt. L P G School Areekkara ഗവണ്‍മെന്റ് എല്‍പി ജി സ്കൂള്‍ അരീക്കര Government
36320 R L P School Chengannur ആര്‍ എല്‍പി സ്കൂള്‍ ചെങ്ങന്നൂര്‍ Government
36321 K V V J B S Gramam കെ വി വി ജെ ബി എസ് ഗ്രാമ Government
36322 K V L P School Karakkad North കെ വി എല്‍പി സ്കൂള്‍ കാരക്കാട് വടക്ക് Government
36323 W L P School Mannar East ഡബ്ല്യൂ എല്‍പി സ്കൂള്‍ മാന്നാര്‍ കിഴക്ക് Government
36324 J B G S Mannar ജെ ബി എസ് മാന്നാര്‍ Government
36325 H W L P School Pavukkara എച്ച് ഡബ്ല്യു എല്‍പി സ്കൂള്‍ പാവുക്കര Government
36326 S V L P School Peringala എസ് വി എല്‍പി സ്കൂള്‍ പെരിങ്ങള Government
36327 E A L P School Angadickal ഇ എ എല്‍പി സ്കൂള്‍ അങ്ങാടിക്കല്‍ Aided
36328 E A L P School Changamala [[ഇ എ എല്‍പി സ്കൂള്‍ ചാങ്ങമല] Aided
36329 St. Marys L P School Kallisseri സെന്റ്. മേരീസ് എല്‍പി സ്കൂള്‍ കല്ലിശ്ശേരി Aided
36330 C M S L P School Kozhuvalloor സി എം എസ് എല്‍പി സ്കൂള്‍ കൊഴുവല്ലൂര്‍ Aided
36331 C M S L P School Kollakadavu സി എം എസ് എല്‍പി സ്കൂള്‍ കൊല്ലകടവ് Aided
36332 C M S L P School Melpadom സി എം എസ് എല്‍പി സ്കൂള്‍ മേല്‍പ്പാടം Aided
36333 S N D P L P School Kozhuvalloor എസ് എന്‍ ഡി പി എല്‍പി സ്കൂള്‍ കൊഴുവല്ലൂര്‍ Aided
36334 S N D P L P School Punthala എസ് എന്‍ ഡി പി എല്‍പി സ്കൂള്‍ പുന്തല Aided
36335 M S C L P School Oottuparampu എം എസ് സി എല്‍പി സ്കൂള്‍ ഊട്ടുപറമ്പ് Aided
36336 M S C L P School Venmony എം എസ് സി എല്‍പി സ്കൂള്‍ വെണ്മണി Aided
36337 R K V L P School Pandanad ആര്‍ കെ വി എല്‍പി സ്കൂള്‍ പാണ്ടനാട് Aided
36338 M D L P School Perumkannari എം ഡി എല്‍പി സ്കൂള്‍ പെരുംകണ്ണരി Aided
36339 M D L P School Pavukkara എം ഡി എല്‍പി സ്കൂള്‍ പാവുക്കര Aided
36340 M D L P School Puthencavu എം ഡി എല്‍പി സ്കൂള്‍ പുത്തന്‍കാവ് Aided
36341 M T L P School Punthala എം ടി എല്‍പി സ്കൂള്‍ പുന്തല Aided
36342 M T L P School Umayattukara എം ടി എല്‍പി സ്കൂള്‍ ഉമയാറ്റുകര Aided
36343 L P School Peralasseri എല്‍പി സ്കൂള്‍ പെരളശ്ശേരി Aided
36344 L P School Thalappanangadu എല്‍പി സ്കൂള്‍ തലപ്പനങ്ങാട് Aided
36345 L P School Venmony Thazham എല്‍പി സ്കൂള്‍ വെണ്മണി താഴം Aided
36347 S A P G L P School Umayattukara എസ് എ പി ജി എല്‍പി സ്കൂള്‍ ഉമയാറ്റുകര Aided
36348 Syrian M D L P School Mannar സിറിയന്‍ എം ഡി എല്‍പി സ്കൂള്‍ മാന്നാര്‍ Aided
36349 Thachappally L P School Venmony തച്ചപ്പള്ളി എല്‍പി സ്കൂള്‍ വെണ്മണി Aided
36351 St. Anne`s E M L P School Chengannur സെന്റ്.ആനീസ് ഇ എം എല്‍പി സ്കൂള്‍ ചെങ്ങന്നൂര്‍ Unaided Recognised
36352 St. Marys E M L P School Kallisseri സെന്റ്.മേരീസ് ഇ എം എല്‍പി സ്കൂള്‍ കല്ലിശ്ശേരി Unaided Recognised
36353 S H V E M L P School Karakkad എസ് എച്ച് വി ഇ എം എല്‍പി സ്കൂള്‍ കാരയ്ക്കാട് Unaided Recognised
36355 S V E M L P School Pandanad എസ് വി ഇ എം എല്‍പി സ്കൂള്‍ പാണ്ടനാട് Unaided Recognised
36356 Govt. S N D P L P School Karakkad ഗവ.എസ് എന്‍ ഡി എല്‍പി സ്കൂള്‍ കാരയ്ക്കാട് Government
36357 J B S Pandanad ജെ ബി എസ് പാണ്ടനാട് Government
36360 M S C L P School Elanjimel എം എസ് സി എല്‍പി സ്കൂള്‍ ഇലഞ്ഞിമേല്‍ Aided
36361 Govt. U P School Chengannur ഗവണ്മെന്റ് യു പി സ്കൂള്‍ ചെങ്ങന്നൂര്‍ Government
36362 Govt. U P School Ennakkad ഗവണ്മെന്റ് യു പി സ്കൂള്‍ എണ്ണക്കാട് Government
36363 Govt. U P School Kallisseri ഗവണ്മെന്റ് യു പി സ്കൂള്‍ കല്ലിശ്ശേരി Government
36364 Govt. U P School Mazhukkeer ഗവണ്മെന്റ് യു പി സ്കൂള്‍ മഴുക്കീര്‍ Government
36365 Govt. U P School Perisseri ഗവണ്മെന്റ് യു പി സ്കൂള്‍ പേരിശ്ശേരി Government
36366 Govt. U P School Pennukkara ഗവണ്മെന്റ് യു പി സ്കൂള്‍ പെണ്ണുക്കര Government
36367 Govt. U P School Puthencavu ഗവണ്മെന്റ് യു പി സ്കൂള്‍ പുത്തന്‍കാവ് Government
36368 Govt. Mohammadens U P School Kollakadavu Government
36369 S N D P U P School Ala എസ് എന്‍ ഡി പി ഗവണ്മെന്റ് യു പി സ്കൂള്‍ ആല Aided
36370 H U P School Eramallikkara എച്ച് ഗവണ്മെന്റ് യു പി സ്കൂള്‍ ഇരമല്ലിക്കര Aided
36371 C M S U P School Kodukulanji സി എം എസ് ഗവണ്മെന്റ് യു പി സ്കൂള്‍ കോടുകുളഞ്ഞി Aided
36372 U P School Kuttamperoor ഗവണ്മെന്റ് യു പി സ്കൂള്‍ കുട്ടന്‍പേരൂര്‍ Aided
36373 U P School Peringalippuram ഗവണ്മെന്റ് യു പി സ്കൂള്‍ പെരിങ്ങലിപ്പുറം Government
36374 K U P School Pavukkara കെ യു പി സ്കൂള്‍ പാവുക്കര Aided
36375 S N V U P School Thuruthimel എസ് എന്‍ വി യു പി സ്കൂള്‍ തുരുത്തിമേല്‍ Aided
36376 H I J U P School Ulunthi എച്ച് ഐ ജെ യു പി സ്കൂള്‍ ഉളുന്തി Aided
36377 Shalem U P School Venmony ശാലേം യു പി സ്കൂള്‍ വെണ്മണി Aided
36379 Mount Carmel School Chengannur മൗണ്ട് കാര്‍മ്മല്‍ സ്കൂള്‍ ചെങ്ങന്നൂര്‍ Unaided Recognised
36380 St.Jude E M U P School Venmony സെന്റ്.ജൂഡ് ഇ എം യു പി സ്കൂള്‍ വെണ്മണി Unaided Recognised
36381 M A M U P School Pandanad എം എ എം യു പി സ്കൂള്‍ പാണ്ടനാട് Unaided Recognised
36382 S N D P U P School Areekkara എസ് എന്‍ ഡി പി യു പി സ്കൂള്‍ അരീക്കര Aided
36383 M P U P School Puthencavu എം പി യു പി സ്കൂള്‍ പുത്തന്‍കാവ് Aided
36384 B K V N S S U P School Punthala ബി കെ വി എന്‍ എസ് എസ് യു പി സ്കൂള്‍ പുന്തല Aided
36385 DIET U P S Chengannur ഡയറ്റ് യു പി സ്കൂള്‍ ചെങ്ങന്നൂര്‍ Government
36386 S C R V T T I Angadical എസ് സി ആര്‍ വി ടി ടി ഐ അങ്ങാടിക്കല്‍ Aided

WikiTable--Copy of Kerala Schools-20171515-081530.wiki Displaying WikiTable--Copy of Kerala Schools-20171515-081530.wiki.

"http://schoolwiki.in/index.php?title=ആലപ്പുഴ/എഇഒ_ചെങ്ങന്നൂർ&oldid=225875" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്