ഹോളീ ക്രോസ് എച്ച്.എസ്സ്.. മോനിപ്പള്ളി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
14:47, 27 ജനുവരി 2022-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- 31055 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (31055 എന്ന ഉപയോക്താവ് ഹോളീ ക്രോസ് എച്ച്.എസ്സ്.. മോനിപ്പള്ളി എന്ന താൾ ഹോളീ ക്രോസ് എച്ച്.എസ്സ്. മോനിപ്പള്ളി എന്നാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു: mistake )
(മാറ്റം) ←പഴയ രൂപം | ഇപ്പോഴുള്ള രൂപം (മാറ്റം) | പുതിയ രൂപം→ (മാറ്റം)

തിരിച്ചുവിടൽ താൾ