"സെന്റ്.തോമസ് യു.പി.എസ് പുലിയന്നൂർ" എന്ന താളിന്റെ നാൾവഴി

വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒത്തുനോക്കാൻ: ഒത്തുനോക്കേണ്ട പതിപ്പുകൾക്കൊപ്പമുള്ള റേഡിയോ ബട്ടൺ തിരഞ്ഞെടുത്ത് "തിരഞ്ഞെടുത്ത പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണുക" എന്ന ബട്ടൺ ഞെക്കുകയോ എന്റർ കീ അമർത്തുകയോ ചെയ്യുക.

സൂചന: (ഇപ്പോൾ) = നിലവിലുള്ള പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (മുമ്പ്) = തൊട്ടുമുൻപത്തെ പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (ചെ.) = ചെറിയ തിരുത്ത്.

28 ഡിസംബർ 2021

25 സെപ്റ്റംബർ 2020

3 ജനുവരി 2018

1 ഫെബ്രുവരി 2017

28 ജനുവരി 2017

27 ജനുവരി 2017

20 ജനുവരി 2017

19 ജനുവരി 2017

13 ജനുവരി 2017

12 ജനുവരി 2017

11 ജനുവരി 2017

23 ഡിസംബർ 2016

"https://schoolwiki.in/സെന്റ്.തോമസ്_യു.പി.എസ്_പുലിയന്നൂർ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്