ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പുതുക്കാട്/ആർട്‌സ് ക്ലബ്ബ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
00:28, 18 ജനുവരി 2022-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Ranjithsiji (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പുതുക്കാട്/ആർട്‌സ് ക്ലബ്ബ്-17 എന്ന താൾ ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പുതുക്കാട്/ആർട്‌സ് ക്ലബ്ബ് എന്ന തലക്കെട്ടിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചുവിടലില്ലാതെ Ranjithsiji മാറ്റി: Moving From "ജി._വി._എച്ച്._എസ്സ്._എസ്സ്._പുതുക്കാട്/ആർട്‌സ്_ക്ലബ്ബ്-17" To "ജി._വി._എച്ച്._എസ്സ്._എസ്സ്._പുതുക്കാട്/ആർട്‌സ്_ക്ലബ്ബ്")
(മാറ്റം) ←പഴയ രൂപം | ഇപ്പോഴുള്ള രൂപം (മാറ്റം) | പുതിയ രൂപം→ (മാറ്റം)
Onam... 2020 by Adithylal U Shaju, Std-X, GVHSS Pudukkad