സഹായം Reading Problems? Click here


"ജി.വി. എച്ച്. എസ്.എസ്. ചെട്ടിയാംകിണർ/Activities" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
(താളിലെ വിവരങ്ങൾ <font size=5> ''' 2019-20 ൽ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്... എന്നാക്കിയിരിക്കുന്നു)
(ഒരേ ഉപയോക്താവ് ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 43 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല)
വരി 1: വരി 1:
 
<font size=5>
 
<font size=5>
[[പ്രമാണം:Wiki bullet.jpeg|130px]]    ''' 2018-19 ൽ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ  '''
 
  
''പാഠ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ : കൂടുതൽ അറിയാൻ''
+
  [[''' 2019-20 ൽ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ    ''']]
''
+
[['''  2018-19 ൽ നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ  ''']]
[[1പുസ്തകകോന്തല|1പുസ്തകകോന്തല]]
 
 
 
[[അമ്മ വായന|2അമ്മ വായന]]
 
 
 
[[ശാസ്ത്രയാത്ര| 3ശാസ്ത്രയാത്ര]]
 
 
 
[[മുററത്തൊരു തേൻവരിക്ക|4മുററത്തൊരു തേൻവരിക്ക]]
 
 
 
[[കർക്കിടകപ്പെരുമ|5കർക്കിടകപ്പെരുമ]]
 
 
 
[[പുസ്തകോത്സവം|6പുസ്തകോത്സവം]]
 
 
[[ബഷീർദിനം|7ബഷീർദിനം]]
 
 
 
[[തെളിച്ചം വെളിച്ചം|8തെളിച്ചം വെളിച്ചം]]
 
 
[[ യോഗദിനം|9യോഗദിനം]]
 
 
 
[[സാക്ഷരതാദിനം|10സാക്ഷരതാദിനം]]
 
 
 
[[ഗണിതക്ലിനിക്ക്|11ഗണിതക്ലിനിക്ക്]]
 
 
 
[[ദേശീയഅദ്ധ്യാപകദിനം|12ദേശീയഅദ്ധ്യാപകദിനം]] 
 
 
 
[[മോട്ടിവേഷൻക്ലാസ്|13മോട്ടിവേഷൻക്ലാസ്]]
 
 
 
[[ശാസ്ത്രരംഗം|14ശാസ്ത്രരംഗം]]
 
 
 
[[പായ്ക്കററിലെ മരണം|15പായ്ക്കററിലെ മരണം]]
 
 
 
[[ഓസോൺദിനം|16ഓസോൺദിനം]]
 
 
 
[[ഹിന്ദീദിവസ്|17ഹിന്ദീദിവസ്]]
 
 
 
[[മഴവില്ലഴക്|18മഴവില്ലഴക്]]
 
 
 
[[സേ നോ വാർ|19സേ നോ വാർ]]
 
 
 
[[പഴ‍ഞ്ചൊൽമൂല|20പഴ‍ഞ്ചൊൽമൂല]]
 
 
 
[[അതിജീവനത്തിൻെറ കേരളം|21അതിജീവനത്തിൻെറ കേരളം]]
 
 
 
[[പാസ് വേഡ് ദ്വിദിന ക്യാമ്പ്|22 പാസ് വേഡ് ദ്വിദിന ക്യാമ്പ്]]
 
 
 
[[വളകിലുങ്ങും കൗമാരം|23വളകിലുങ്ങും കൗമാരം]]
 
 
 
[[നാദിയമുറാദ് വി ആർ വിത്ത് യൂ|24നാദിയമുറാദ് വി ആർ വിത്ത് യൂ]]
 
 
 
[[ഭരണഘടനാദിനാചരണം|25ഭരണഘടനാദിനാചരണം]]
 
 
 
[[ശ്രദ്ധ ഏകദിന ശില്പശാല|26ശ്രദ്ധ ഏകദിന ശില്പശാല]]
 
 
 
[[ജീവിതശൈലീരോഗങ്ങളും പ്രതിവിധിയും|27ജീവിതശൈലീരോഗങ്ങളും പ്രതിവിധിയും]]
 
 
 
[[മലയാളത്തിളക്കം2018|28മലയാളത്തിളക്കം2018]]
 
 
 
[[അക്ഷരപ്പൂമഴ|29അക്ഷരപ്പൂമഴ]]
 
 
 
[[ടോക്കിംഗ് ക്ലബ്|30ടോക്കിംഗ് ക്ലബ്]]
 
 
 
[[ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി|31ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി]]
 
 
 
[[എല്ലാരും പാടത്ത്|32എല്ലാരും പാടത്ത്]]
 
 
 
[[കുട്ടനാടിനൊരു കൈത്താങ്ങ്|33കുട്ടനാടിനൊരു കൈത്താങ്ങ്]]
 
 
 
[[കണ്ണ് പരിശോധന ക്യാമ്പ്|34കണ്ണ് പരിശോധന ക്യാമ്പ്]]
 
 
 
[[ചാച്ചാജിക്കൊരു കത്ത്|35ചാച്ചാജിക്കൊരു കത്ത്‍]]
 
 
 
[[നീലക്കുറിഞ്ഞിയെ തേടി|36നീലക്കുറിഞ്ഞിയെ തേടി]]
 
 
 
[[സായുധസേനാദിനം|37സായുധസേനാദിനം]]
 
 
 
[[INDEPENDENCE DAY|38INDEOENDENCE DAY]]
 
 
 
[[SPORTS|39SPORTS]]
 
 
 
[[ECLA 18|40 ECLA18]]''
 

13:57, 21 ഒക്ടോബർ 2019-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

 '''  2019-20 ൽ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ    '''
'''  2018-19 ൽ നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ  '''