ഗവ. എൽ. പി. എസ്. പാനായികുളം/Say No To Drugs Campaign

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
15:48, 10 ഫെബ്രുവരി 2024-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Glps25210 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('Say no to drugs എന്ന ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായി വിവിധ പരിപാടികൾ ലഹരിക്കെതിരെ നടന്നുവരുന്നു. കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഒരേപോലെ ബോധവൽക്കരണം നടക്കുന്നു.' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(മാറ്റം) ←പഴയ രൂപം | ഇപ്പോഴുള്ള രൂപം (മാറ്റം) | പുതിയ രൂപം→ (മാറ്റം)

Say no to drugs എന്ന ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായി വിവിധ പരിപാടികൾ ലഹരിക്കെതിരെ നടന്നുവരുന്നു. കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഒരേപോലെ ബോധവൽക്കരണം നടക്കുന്നു.