ഗവ. എൽ. പി. എസ്. പാനായികുളം/Say No To Drugs Campaign

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

Say no to drugs എന്ന ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായി വിവിധ പരിപാടികൾ ലഹരിക്കെതിരെ നടന്നുവരുന്നു. കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഒരേപോലെ ബോധവൽക്കരണം നടക്കുന്നു.