"ഗവ. എൽ. പി. എസ്. പാനായികുളം/Say No To Drugs Campaign" എന്ന താളിന്റെ നാൾവഴി

വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒത്തുനോക്കാൻ: ഒത്തുനോക്കേണ്ട പതിപ്പുകൾക്കൊപ്പമുള്ള റേഡിയോ ബട്ടൺ തിരഞ്ഞെടുത്ത് "തിരഞ്ഞെടുത്ത പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണുക" എന്ന ബട്ടൺ ഞെക്കുകയോ എന്റർ കീ അമർത്തുകയോ ചെയ്യുക.

സൂചന: (ഇപ്പോൾ) = നിലവിലുള്ള പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (മുമ്പ്) = തൊട്ടുമുൻപത്തെ പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (ചെ.) = ചെറിയ തിരുത്ത്.

10 ഫെബ്രുവരി 2024

  • ഇപ്പോൾമുമ്പ് 15:4815:48, 10 ഫെബ്രുവരി 2024Glps25210 സംവാദം സംഭാവനകൾ 389 ബൈറ്റുകൾ +389 'Say no to drugs എന്ന ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായി വിവിധ പരിപാടികൾ ലഹരിക്കെതിരെ നടന്നുവരുന്നു. കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഒരേപോലെ ബോധവൽക്കരണം നടക്കുന്നു.' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ് മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്
"https://schoolwiki.in/ഗവ._എൽ._പി._എസ്._പാനായികുളം/Say_No_To_Drugs_Campaign" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്