സഹായം Reading Problems? Click here


"ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് നെടുവേലി / അവാർഡുകൾ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
 
(ഒരേ ഉപയോക്താവ് ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 2 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല)
വരി 1: വരി 1:
<font color=blue>
+
<font color=black>
[[പ്രമാണം:43015-89.jpg|thumb|എസ്.എസ്.എല്‍.സി 100%  വിജയത്തിന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 1 ലക്ഷം രൂപയും ഫലകവും അവാര്‍ഡ്]]  
+
[[പ്രമാണം:43015-89.jpg|thumb|എസ്.എസ്.എൽ.സി 100%  വിജയത്തിന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 1 ലക്ഷം രൂപയും ഫലകവും അവാർഡ്]]  
[[പ്രമാണം:43015-86.JPG|thumb|ബഹു:രാഷ്ട്രപതി ഡോ. എ.പി.ജെ അബ്ദുല്‍ കലാമില്‍ നിന്ന് മികച്ച കായികാദ്ധ്യാപകനുള്ള അവാര്‍ഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു]]
+
[[പ്രമാണം:43015-86.JPG|thumb|ബഹു:രാഷ്ട്രപതി ഡോ. എ.പി.ജെ അബ്ദുൽ കലാമിൽ നിന്ന് മികച്ച കായികാദ്ധ്യാപകനുള്ള അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു]]
[[പ്രമാണം:43015-87.JPG|thumb|1999 -ല്‍ മികച്ച കര്‍ഷക അവാര്‍ഡ് നേടിയ പ്രവൃത്തി പരിചയ അദ്ധ്യാപകന്‍ വില്‍സണ്‍]]
+
[[പ്രമാണം:43015-87.JPG|thumb|1999 -മികച്ച കർഷക അവാർഡ് നേടിയ പ്രവൃത്തി പരിചയ അദ്ധ്യാപകൻ വിൽസൺ]]
[[പ്രമാണം:43015-88.JPG|thumb|മാതൃഭൂമി സീഡ് അവാര്‍ഡ്]]
+
[[പ്രമാണം:43015-88.JPG|thumb|മാതൃഭൂമി സീഡ് അവാർഡ്]]
  
  
  
  *എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷയ്ക്ക് 100% വിജയം  2008 ,  2009 . 2010 .2011 ,2015 വര്‍ഷങ്ങളില്‍
+
  *എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയ്ക്ക് 100% വിജയം  2008 ,  2009 . 2010 .2011 ,2016,2017,2018 വർഷങ്ങളിൽ
*1999 -ല്‍ വില്‍സണ്‍ സാറിന് സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ടാമത്തെ മികച്ച കാര്‍ഷിക അവാര്‍ഡ്.
+
*1999 -ൽ വിൽസൺ സാറിന് സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ടാമത്തെ മികച്ച കാർഷിക അവാർഡ്.
* 2001 -ല്‍ കായികാദ്ധ്യാപകന്‍ അബ്ദുല്‍ സലാം സാറിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ മികച്ച അദ്ധ്യാപകനുള്ള അവാര്‍ഡ്
+
* 2001 -ൽ കായികാദ്ധ്യാപകൻ അബ്ദുൽ സലാം സാറിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ മികച്ച അദ്ധ്യാപകനുള്ള അവാർഡ്
*മാതൃഭൂമി സീഡിന്റെ അവാര്‍ഡ് തുടര്‍ച്ചയായി അഞ്ചു വര്‍ഷം
+
*മാതൃഭൂമി സീഡിന്റെ അവാർഡ് തുടർച്ചയായി ആറു വർഷം
 +
*2017 -ൽ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നടത്തിയ ഹരിതവിദ്യാലയം റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തു.

22:30, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018-നു നിലവിലുള്ള രൂപം

എസ്.എസ്.എൽ.സി 100% വിജയത്തിന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 1 ലക്ഷം രൂപയും ഫലകവും അവാർഡ്
ബഹു:രാഷ്ട്രപതി ഡോ. എ.പി.ജെ അബ്ദുൽ കലാമിൽ നിന്ന് മികച്ച കായികാദ്ധ്യാപകനുള്ള അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു
1999 -ൽ മികച്ച കർഷക അവാർഡ് നേടിയ പ്രവൃത്തി പരിചയ അദ്ധ്യാപകൻ വിൽസൺ
മാതൃഭൂമി സീഡ് അവാർഡ്


*എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയ്ക്ക് 100% വിജയം   2008 ,  2009 . 2010 .2011 ,2016,2017,2018  വർഷങ്ങളിൽ
  • 1999 -ൽ വിൽസൺ സാറിന് സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ടാമത്തെ മികച്ച കാർഷിക അവാർഡ്.
  • 2001 -ൽ കായികാദ്ധ്യാപകൻ അബ്ദുൽ സലാം സാറിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ മികച്ച അദ്ധ്യാപകനുള്ള അവാർഡ്
  • മാതൃഭൂമി സീഡിന്റെ അവാർഡ് തുടർച്ചയായി ആറു വർഷം
  • 2017 -ൽ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നടത്തിയ ഹരിതവിദ്യാലയം റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തു.