ഒക്ടോബർ - 2 ഗാന്ധി ജയന്തി

ഗാന്ധിജിയുടെ 150ആം ജന്മവാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ചു ഗാന്ധിയൻ ബാലകേന്ദ്രം നടത്തിയ വിവിധ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു വിജയികളായവർ
IMG-20190930-WA0083.jpg


ഒക്ടോബർ - 2 ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുട്ടികൾ സ്കൂൾ പരിസരം വൃത്തിയാക്കുന്നു.
IMG-20191003-WA0016.jpg IMG-20191003-WA0007.jpg IMG-20191003-WA0014.jpg IMG-20191003-WA0015.jpg

ഗാന്ധി ജയന്തി - വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പായസവിതരണം ചെയ്യുന്നു
IMG-20191003-WA0030.jpg IMG-20191003-WA0028.jpg IMG-20191003-WA0032.jpg

"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഒക്ടോബർ_-_2_ഗാന്ധി_ജയന്തി&oldid=675669" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്