സഹായം Reading Problems? Click here


എ.എം.എച്ച്.എസ്. എസ്, തിരുമല/ഗ്രന്ഥശാല

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
< എ.എം.എച്ച്.എസ്. എസ്, തിരുമല
15:38, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2018-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Thirumala (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('വിപുലമായഗ്രന്ഥശേഖരംഈസ്ക്കുളിനുണ്ടു . എസ് എസ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)

(മാറ്റം) ←പഴയ രൂപം | ഇപ്പോഴുള്ള രൂപം (മാറ്റം) | പുതിയ രൂപം→ (മാറ്റം)

വിപുലമായഗ്രന്ഥശേഖരംഈസ്ക്കുളിനുണ്ടു . എസ് എസ് എ യുടെ കീഴിൽ ചെറിയ ഗ്രന്ഥശാലയുണ്ടു. കുട്ടികൾക്ക്ഇരുന്നു വായിക്കുന്നതിനും പുസ്തകം എടുക്കുന്നതിനും ഉള്ള സൗകര്യം ളണ്ടു