സഹായം Reading Problems? Click here

എസ് എസ് എൽ പി എസ് കള്ളിക്കാട്/ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

കള്ളിക്കാട് സെന്റ് സെബാസ്ററ്യൻസ് എൽ.പി സ്കൂളിൽ ഐ.ടി ക്ലബ്ബിന്റെ ഭാഗമായി നൂതന സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടിയ മിനി തീയേറ്റർ സംവിധാനം ഉണ്ട്.