ഗവ.യുപീ സ്കൂൾ കാളികാവ് ബസാർ/പി.ടി.എ.ഭാരവാഹികൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
സി.ഷൗക്കത്തലി പ്രസിഡണ്ട്
സമീദ് വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്
അൻവർ മെമ്പർ
റസാഖ് കൂത്രാടൻ മെമ്പർ
നജീബ്.കെ മെമ്പർ
ഹാരിസ് ബാബു മെമ്പർ
സുധീഷ് ബാബു മെമ്പർ
രാജൻ മെമ്പർ