സഹായം Reading Problems? Click here


SSK:2018-19/ഹിന്ദി കവിതാരചന (എച്ച്.എസ്)/A ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
59-ാമത് സംസ്ഥാന സ്ക്കൂൾ കലോത്സവം
PDF file icon.png

YASMIN,
8, 23080 - O L F G H S MATHILAKAM (Thrissur)
HS വിഭാഗം കവിതാരചന ഹിന്ദി
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 641 HS A 261 23080.pdf

PDF file icon.png

SAIKRIPA M S,
9, 39029 - G.H.S Pooyappally (Kollam)
HS വിഭാഗം കവിതാരചന ഹിന്ദി
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 641 HS A 275 39029.pdf

PDF file icon.png

ANJANA K V,
10, 13006 - St.Teresa`S A.I.H.S.S.Kannur (Kannur)
HS വിഭാഗം കവിതാരചന ഹിന്ദി
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 641 HS A 268 13006.pdf

PDF file icon.png

NIKITHA KRISHNAN,
9, 39061 - VIVEKANANDA HS FOR GIRLS KADAMPANADU (Kollam)
HS വിഭാഗം കവിതാരചന ഹിന്ദി
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 641 HS A 273 39061.pdf

PDF file icon.png

SEETHALEKSHMI U,
10, 42078 - Vidhyadhiraja E M H S S Attingal (Thiruvananthapuram)
HS വിഭാഗം കവിതാരചന ഹിന്ദി
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 641 HS A 274 42078.pdf

PDF file icon.png

ANANYA.V,
10, 21010 - B.S.S GURUKULAM Higher Secondary School, Alathur (Palakkad)
HS വിഭാഗം കവിതാരചന ഹിന്ദി
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 641 HS A 262 21010.pdf

PDF file icon.png

MARY SILVI BINNU,
10, 33003 - St.Marys Girls H S Athirampuzha (Kottayam)
HS വിഭാഗം കവിതാരചന ഹിന്ദി
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 641 HS A 272 33003.pdf

PDF file icon.png

PARVATHI SUNIL,
10, 30064 - SMHSS Murickassery (Idukki)
HS വിഭാഗം കവിതാരചന ഹിന്ദി
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 641 HS A 266 30064.pdf

PDF file icon.png

JAYALAKSHMI B,
9, 16002 - St.Antony`s GHS Vatakara (Kozhikode)
HS വിഭാഗം കവിതാരചന ഹിന്ദി
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 641 HS A 265 16002.pdf

PDF file icon.png

GEETHIKA BABURAJ,
10, 28052 - Vivekananda Vidyalayam Muvattupuzha (Ernakulam)
HS വിഭാഗം കവിതാരചന ഹിന്ദി
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 641 HS A 263 28052.pdf