സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എജ്യുക്കേഷണൽ ടെക്നോളജി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
(SCERT എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

കേരള സർക്കാരിന്റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എജ്യുക്കേഷണൽ ടെക്നോളജി (SIET). രാജ്യത്തെ മറ്റ് ഏഴ് SIET-കളിൽ ഒന്നാണ് SIET കേരള. ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം, 1998-ൽ കേരളത്തിനായി SIET അനുവദിക്കുകയും 1999-ൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.[1]


1955-ലെ ട്രാവൻകൂർ ലിറ്റററി സയന്റിഫിക് ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റീസ് ആക്‌ട് പ്രകാരം 08.09.1999-ന് ടി. 1373/99 എന്ന രജിസ്‌റ്റർ നമ്പറോടെയാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് രൂപീകരിച്ചത്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും സംസ്ഥാന കാബിനറ്റ് അംഗീകരിച്ചതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ചെയർമാനായും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി വൈസ് ചെയർമാനായും ഉള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിൽ ആകെ 16 അംഗങ്ങളാണുള്ളത്. ദൈനംദിന ഭരണവും പൊതു മാനേജ്മെന്റും ഒരു മുഴുവൻ സമയ ഡയറക്ടറാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്.


ക്ലാസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വിദ്യാഭ്യാസ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. വീഡിയോ, ആനിമേഷൻ, ഇന്ററാക്ടീവ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ തുടങ്ങിയ ഡിജിറ്റൽ ഉള്ളടക്കം SIET കേരള വികസിപ്പിക്കുന്നു. ഡിജിറ്റൽ റിസോഴ്‌സ് മാനേജ്‌മെന്റ് കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അധ്യാപകരെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനവും ഇത് നൽകുന്നു.

അവലംബം