സഹായം Reading Problems? Click here


സേക്രഡ് ഹാർട്ട് എച്ച്.എസ്.എസ്. തേവര/നാടോടി വിജ്ഞാനകോശം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

മമ്മാ‍ഞ്ഞിമുക്ക്

തേവരനാടിന്റെ സംസ്കാരം വളരെ ഉയർന്നനിലയിലുള്ളതു തന്നെ വളരെ പണ്ടേ ഒരുപറ്റം മമ്മാഞ്ഞികൾ ഇവിടെ വന്നു വാസമാക്കി. അതുകൊണ്ട് മമ്മാഞ്ഞിമുക്ക് എന്നപേരിൽ ഈസ്ഥലം അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി .ഒത്തി രിയേറെ നാട്ടുവൈദ്യ ചികിത്സകളും ഈ നാടിന്റെ പ്രത്യേകതതന്നെ.പുരാവസ്തുമ്യൂസിയം ഈ നാടിനെ പുരാതന പാരമ്പര്യങ്ങളെ പിൻതുടരുന്ന ഒരുതലമുറയുടെ പ്രതീകമാണ്.കലാവാസനകളും കലാപാരമ്പര്യങ്ങലും ഒളിമ ങ്ങാതെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരുപാരമ്പര്യം ഈ നാടിന്റെ സവിശേഷതതന്നെ.നാട്ടുചികിത്സ പ്രമാണികൾ,ആയുർവേദചികിത്സ,അലോപ്പതി,ഹോമിയോ എല്ലാത്തരം ചികിത്സാവിധികളും ഇവിടെ തിളങ്ങി നില്ക്കുന്നു.