സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ .യു.പി.എസ് .ചിറയിൻകീഴ്/അക്ഷരവൃക്ഷം/ ഒരുമിക്കാം നേടാം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഒരുമിക്കാം നേടാം

  കൊറോണ ലോകം വാണീടും കാലം
മാനുഷരെല്ലാരുമൊന്നുപോലെ.
ആപത്തെല്ലാർക്കും വന്നിടും കാലം.
ആധികൾ വ്യാധികൾ എല്ലാം വന്നേ
മനുജ മരണങ്ങൾ കേൾക്കാനുണ്ടേ
മാലോകരെല്ലാം ഒരുമിക്കുമ്പോൾ
ഒരു മീറ്റർ അകലം പാലിച്ചീടേണം.
കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിയെ
കൈകൾ കഴുകി അകറ്റീടേണം.
ഊരിൽ ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നാൽ മാലോകർ
മുഖാവരണങ്ങൾ ധരിച്ചീടേണം.
ഒറ്റക്കെട്ടായി നമുക്ക് ചേരാം
കൊറോണ രോഗത്തെ തുടച്ചുനീക്കാം.
മാലോകരെല്ലാം മനസ്സുവെച്ചാൽ
പഴയ പ്രതാപം തിരിച്ചെടുക്കാം...
 

ശ്രീഹരി സുരേഷ്
2ബി ഗവ.യു പി സ്കൂൾ ചിറയിൻകീഴ്
ആറ്റിങ്ങൽ ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത