ഗവ. ജെ ബി എസ് കുറ്റ/ഹൈടെക് വിദ്യാലയം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഹൈടെക് സൗകര്യങ്ങൾ

  • പ്രൈമറി വിഭാഗത്തിന് അനുയോജ്യമായ മൾട്ടീമീഡിയ റൂം
  • ഹൈടെക് ക്ലാസ്റൂം
  • ഹൈടെക് നടപ്പാത
  • സ്കൂൾ
  • കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ്
  • കെട്ടിടം
  • പ്രൊജക്ടർചിത്രശാല