സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എൽ. പി. എസ്. നെടുവൻതറട്ട/അക്ഷരവൃക്ഷം/ In the forest

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
In the forest

We are in the forest
Jumping like monkeys
The trees are dancing
We are playing and shining
Like shining deers
We are dancing happily
 

നേഹ
4 ഗവ.എൽ. പി.എസ്.നെടുവൻതറട്ട
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത