സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. മടവൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/OUR FIGHT OUR FIGHT

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
OUR FIGHT

Break the chain,
Break the chain
And stop the
Covid-19 away
Stay at home and
wash your hands
every now and
 then
Keep your Kith and
Kin
a little distance
 away
But keep them in
your mind with
a lovely heart
Always use a
face mask
whenever in a
public place
whenever you
sneeze or cough
 make sure a
handkerchief
We all are soldiers
in the battle
against a common foe
Let us Fight ,
Let us Fight
Let us Fight till we
win

സായ ആർ എസ്
4 B ഗവ എൽ പി എസ് മടവൂർ
കിളിമാനൂർ ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannankollam തീയ്യതി: 23/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത