സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. മടവൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ശുചിത്വം മഹത്വം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ശുചിത്വം മഹത്വം


ചങ്ങാതികളെ അറിയാമോ

ശുചിത്വമെന്തെന്നറിയാമോ

കൈയ്യും മുഖവും കഴുകേണം

ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴുകേണം

പല്ലുകൾ നന്നായി തേയ്കേണം

വ്യക്തി ശുചിത്വം കാക്കേണം

വീടിന് ചുറ്റും തൂക്കേണം

നാടും അതുപോൽ കാക്കേണം

വിനാശമാകും രോഗത്തെ

പറഞ്ഞയക്കുക ഇനി നമ്മൾ

കൂട്ടുകാരെ കാണാതെ

നാട്ടുകാരെ കാണാതെ

വീട്ടിലിരിയ്ക്കുക നിശ്ചയമായി

ചങ്ങാതികളെ എന്നെന്നും

വന്ദിപ്പൂ ദിനം ഈശ്വരനെ
 

ആദിശങ്കർ. ഡി
3B ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. മടവൂർ
കിളിമാനൂർ ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannankollam തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത