സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് മീനങ്ങാടി/ഹൈസ്കൂൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
സ്കൂളിനെക്കുറിച്ച്സൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾപ്രൈമറിഹൈസ്കൂൾഹയർസെക്കന്ററിചരിത്രംഅംഗീകാരങ്ങൾ

8,9,10 ക്ലാസ്സുകളിലായി 1121 കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗമാണ് വിദ്യാലയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പത്തു ഡിവിഷനുകളും ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പതിനൊന്നു ഡിവിഷനുകളും , പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഒൻപതു ഡിവിഷനുകളുമാണ് ഉള്ളത്. ഇതിൽ മൂന്നുക്ലാസ്സുകളിലുമായി പതിമൂന്നു ഡിവിഷനുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിനായി മാറ്റിവച്ചിരിക്കുകയാണ്.മികച്ച അധ്യയനനിലവാരം, പരിശീലനം ലഭിച്ച അധ്യാപകർ , ആധുനികസൗകര്യങ്ങളുള്ള ക്ലാസ്സുമുറികൾ , ടോയിലറ്റ് സൗകര്യം തുടങ്ങിയവ ഹൈസ്കൂളിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതകളാണ്.കൂടാതെ ഐടി പഠനത്തിനായി ലാബ് സൗകര്യം , സയൻസ് ലാബുകൾ , തുടങ്ങിയവ ഇവിടെയുണ്ട്.48 അധ്യാപകരാണ് വിവിധവിഷയങ്ങളിലായി ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറിവു പകർന്നുനൽകുന്നത്.

സ്കൂൾ ഓഫീസ് & ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി ബ്ലോക്ക്
ഹൈസ്‌കൂൾ ക്യാമ്പസ്
ഹൈസ്‌കൂൾ ക്യാമ്പസ്