സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് കുളത്തുമ്മൽ/അക്ഷരവൃക്ഷം/സ്വപ്നം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
സ്വപ്നം

 എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിന്നും
ഉണരുന്ന വർണങ്ങൾ
ചേർത്തൊരു ചിത്രം
ഞാൻ നിനക്കായ്‌
കൊണ്ട് വരും
തൂവലുകൾ കൊണ്ട്
ഞാൻ അവയ്ക്കു
മുഖം വരയ്ക്കും
മിഴികൾ കൊണ്ട്
ഞാൻ അവയ്ക്കു
നിറം പകരും
ഹൃദയം കൊണ്ട്
ഞാൻ അവയെ മൂടും
ദൂരെ ഇരുന്നു
ഞാൻ അവയെ നോക്കി
മുഖം പൂഴ്ത്തി കരയും
അങ്ങകലെ മാനത്തു
വെൺപ്രാവുകൾ പറന്നുയരും
ഭൂമി മാറി സ്വർഗ്ഗറും
അവിടെ ഞാനും നീയും
നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളും
വീണ്ടും പൂവണിയും
  

നൻമ എസ് എസ്
8B ഗവണ്മെന്റ് എച്ച് എസ് എസ് കുളത്തുമ്മൽ
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത