സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് കീഴാറൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/അതിജീവനത്തിൻ നാളുകൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
അതിജീവനത്തിൻ നാളുകൾ

പനിച്ചു വിറച്ചു നമ്മുടെ ലോകം
വെള്ളപ്പുതപ്പ് മൂടുകയായ്
മരണത്തിൻ ചിറകിൽ കീഴടങ്ങാതെ
ഒത്തൊരുമയായ് നേരിടാം

ഭാരതമൊന്നിച്ചൊരുമിച്ചൊന്നായ്
Social distance പാലിക്കാം
വീട്ടിലിരിക്കാം സുരക്ഷിതരാകാം
മഹാമാരിയെ തോൽപ്പിക്കാം

മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം
എന്നു പറഞ്ഞാൽ മതിയാവും
മാനുഷരെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായ്
ഇതിനെ ചെറുത്ത് നിൽക്കേണം

അകലം അരികെ കൈകൾ കഴുകൂ
മഹാമാരിയെ തോൽപ്പിക്കാം
മാസ്കും സോപ്പും കൈയൊഴിയാതെ
മഹാമാരിയെ തോൽപ്പിക്കാം

വിഷുക്കാലത്തെ മഞ്ഞക്കൊടികൾ
ഒന്നും തന്നെ പാറുന്നില്ല
വൈറസിന്റെ വെള്ളപ്പുതപ്പ്
ലോകത്താകെ പറക്കുന്നു
 

ദേവിക എൽ.ബി
9c ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് കീഴാറൂർ
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത