സഹായം Reading Problems? Click here


കാപ്പാട് മദ്രസ്സ എൽ പി സ്കൂൾ/അക്ഷരവൃക്ഷം/മാതൃഭാഷ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മാതൃഭാഷ

മലയാളമാണെന്റെ മാതൃഭാഷ
മലയാളമണ്ണിൽ പിറന്ന ഭാഷ
മലയാളിക്കെന്നും മധുരഭാഷ

അമ്മിഞ്ഞപ്പാല് പകർന്ന ഭാഷ
അമ്മയെന്നാദ്യമായ് ചൊന്നഭാഷ
അമ്മയെന്നാദ്യമായ് പറഞ്ഞഭാഷ
അമ്മയ്ക്ക് തുല്യമാണെന്റെ ഭാഷ

സയ്ഹാൻ പി വി
2 A കാപ്പാട് മദ്രസ്സ എൽ പി സ്കൂൾ
കണ്ണൂർ നോർത്ത് ഉപജില്ല
കണ്ണൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannans തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത